Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach
Paweł Zubkiewicz
Kancelaria Komornicza Paweł Zubkiewicz
Komornik Sądowy Paweł Zubkiewicz
ul. Lelewela 6
96-100 Skierniewice

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 14:00 - 17:00
Wtorek 9:00 - 12:00
Kontakt
Tel. 46 835 10 41
Fax. 46 835 10 41
E-mail: biuro@skierniewice-komornik.pl

Konto bankowe:
PKO Bank Polski SA Oddział 1 Skierniewice
96 1020 4580 0000 1702 0120 1599
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.